FANSA
 فن آوران نوین صنعت آسمان
 فنصا

قابلیتها :

- برش 4 بلوک مادر دومتری به ابعاد 100*125*200 به طور عمودی  برای برش تیرچه سقفی 2 متری به صورت همزمان

- برش 3 بلوک مادر به ابعاد 125*125*200 به صورت افقی برای برش تیرچه سقفی 2 متری به صورت همزمان

- برش 2 بلوک مادر سه متری به ابعاد 100*125*300   برای برش ورق به صورت همزمان

این دستگاه قادر است بلوکهای سقفی 66 سانتی یا کرومیت را بدون 3 قسمت کردن برش دهد.

- تولید ورق 3متری برای مصرف 3DPanel

- تولید تیرچه سقفی 2 متری

این دستگاه دو منظوره می باشد به این ترتیب که در عرض 10 دقیقه الی حداکثر 1 ساعت دستگاه از حالت سقفی بر به دستگاه ورق بر تبدیل می گردد.

این دستگاه دارای 4 موتور می باشد و سیستم حرکت آن زنجیری می باشد.

- نوع موتورها Sanyo Denki

دستگاه دوکاره 2 متری