FANSA
 فن آوران نوین صنعت آسمان
 فنصا

قابلیتها :

- برش 3 بلوک مادر 2 یا 3 متری به ابعاد 125*125*300 برای برش تیرچه سقفی 2 یا 3 متری به صورت همزمان

-  برش 3 بلوک مادر 2 یا 3 متری به ابعاد 125*125*300 برای برش تورق 2 یا 3 متری به صورت همزمان

این دستگاه قادر است بلوکهای سقفی 66 سانتی یا کرومیت را بدون 3 قسمت کردن برش دهد.

- تولید ورق 3متری برای مصرف 3DPanel یا Double Panle

- تولید تیرچه سقفی به طول 2 یا 3 متر

این دستگاه دو منظوره می باشد به این ترتیب که در عرض 10 دقیقه الی حداکثر 1 ساعت دستگاه از حالت سقفی بر به دستگاه ورق بر تبدیل می گردد.

این دستگاه دارای 4 موتور می باشد و سیستم حرکت آن زنجیری می باشد.

- نوع موتورها Sanyo Denki


دستگاه دوکاره 3 متری