FANSA
 فن آوران نوین صنعت آسمان
 فنصا

قابلیتها :

- برش 3 بلوک مادر 2 یا 3متری به ابعاد 100*125*300 به طور افقی  برای برش تیرچه سقفی 2 متری به صورت همزمان

- تولید تیرچه سقفی 2 یا 3  متری

این دستگاه دارای 6 موتور می باشد و سیستم حرکت آن زنجیری می باشد.

- نوع موتورها Sanyo Denki و Ted

دستگاه برش سقفی 3 متری :