Products

FANSA
 فن آوران نوین صنعت آسمان
 فنصا

نمای اصلی نرم افزار
فوم سقفی
دارای منوی فارسی

نمای اصلی نرم افزار
برش ورق به صورتهای مختلف از جمله سینوسی، دندانه اره، مربعی، و ... می باشد.
دارای منوی فارسی

فرم تولید برنامه فوم سقفی دو متری
تولید اتوماتیک فایلهای برش به صورتیکه فقط با وارد کردن اندازه های بلوک مورد نظر دستگاه کار خود را آغاز می نماید. با وجود این گزینه تولید اشکال متفاوت و متنوع فوم سقفی نیاز به هیچ گونه سوادی را ندارد.

فرم تولید برنامه فوم سقفی سه متری
تولید اتوماتیک فایلهای برش به صورتیکه فقط با وارد کردن اندازه های بلوک مورد نظر دستگاه کار خود را آغاز می نماید. با وجود این گزینه تولید اشکال متفاوت و متنوع فوم سقفی نیاز به هیچ گونه سوادی را ندارد.

فرم تولید برنامه برش ورق به صورت سینوسی

فرم تولید برنامه برش ورق به صورت دندانه اره ای

فرم تولید برنامه برش ورق به صورت مربعی 

نمای نرم افزار Corel Draw  برای تولید اشکال نامتعارف، منحنی، نوشته، متن و ...

برش شکل تولید شده توسط نرم افزار Corel Draw  

فرم تنظیمات دستگاه برش

فرم تست دستگاه
با این امکان می توان مجموعه آزمونهای مختصری را روی دستگاه انجام داد.امکانات نرم افزاری دستگاه 

- داشتن منوی فارسی

این دستگاه به خاطر داشتن منوی فارسی در برنامه این امکان را فراهم می آورد که اپراتورهای ساده و بی سواد به راحتی می توانند با دستگاه کار کنند به طوریکه حتی می توانند اشکال جدید بلوک را به دستگاه وارد نمایند.

- سنسور تشخیص برق

با وجود این گزینه دستگاه قادر است که برق رفتگی را تشخیص دهد و اطلاعات را ذخیره نماید تا بعد از وصل شدن برق ادامه برش را انجام دهد. 

- تغییر سرعت و مکث به 2 گونه

در نرم افزار این دستگاه علاوه بر اینکه می توان در نقاط مختلف برش مکث کرد یا اینکه سرعت را کم و زیاد کرد، می توان در نقاط مختلف برنامه برش سرعت را تغییر داد و مکث باه میزانهای مختلف قرار داد  به طوریکه اپراتور نیازی ندارد که در کنار دستگاه قرار گیرد. 

- امکان برنامه نویسی اتوماتیک

این گزینه این امکان را برای کاربر فراهم می آورد که اگر به عنوان مثال مشتری فوم ابعاد و اندازه های متفاوتی را درخواست نمود حتی یک اپراتور ساده و بی سواد هم می تواند کلیه ابعاد را به برنامه تحویل دهد و برنامه برش مورد نظر به راحتی انجام می گیرد.(بدون تماس با سازنده)

- روشن و خاموش شدن اتوماتیک المنتها

در برنامه نویسی برش گزینه ای وجود دارد که دستگاه در ابتدای برش به صورت اتوماتیک المنتها را روشن می نماید و در انتهای برش آنها را خاموش می نماید این امر باعث صرفه جویی در مصرف برق می گردد. 

- نحوه وارد کردن برش به 3 گونه مختلف

1- وارد کردن مختصات نسب برش :

- در این روش با وارد کردن مختصات نسبی شکل برش می توانید هر شکل مختلف را برای برش به دست آورید این روش خود دارای سهولت خاص خود می باشد. 

2- وارد کردن اتوماتیک برش بلوکها :

- در این روش فقط کافیست که ابعاد بلوک مورد نظر را به پنجره ابعاد وارد نمایید دستگاه خود به صورت اتوماتیک شکل برش را می سازد. کلیه برشهای بلوک سقفی، ورقهای سینوسی، ورقهای دندانه اره ای، ورقهای مربعی و ... به این روش با سادگی قابل انجام می باشد.

3- وارد کردن از طریق نرم افزار Corel Draw :

از این روش برای بریدن اشکال نامتعارف، منحنی، متن و ... می توان استفاده نمود.

- امکان عیب یابی از لیمیت سوئیچها :

در این دستگاه این امکان وجود دارد که در صورت خرابی لیمیت سوئیچها توسط نرم افزار عیبیابی شود و لیمیت سوئیچ خراب تشخیص داده شود.